Veure la cistellaRealitza la comandaEl meu compte

Confidencialitat

Política de confidencialitat i protecció de dades de caracter personal facilitades pels usuaris a XOLÍS D'ADONS

La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades
Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és XOLÍS D'ADONS. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament, autoritza expressament a XOLÍS D'ADONS a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de propietat seva les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web.
Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a XOLÍS D'ADONS o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers. Per mitjà de les diferents àrees que formen part d'aquest lloc web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar en totes les activitats que XOLÍS D'ADONS ofereixi per mitjà del seu lloc web.

2. Finalitats del tractament
Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.
Quan la persona interessada tramet les dades personals i l'adreça electrònica a XOLÍS D'ADONS, n'autoritza expressament la utilització a l'efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que XOLÍS D'ADONS dugui a terme amb els usuaris, per informar-los de les activitats o notícies,... i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat que desenvolupa.

3. Seguretat
Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per XOLÍS D'ADONS és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l'usuari per mitjà d'aquesta política de privadesa.
XOLÍS D'ADONS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració de les dades personals facilitades i l'accés no autoritzat a aquestes dades.
L'usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de XOLÍS D'ADONS, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per mitjà del correu electrònic a l'adreça marta@xolisdadons.cat

4. Cessió de dades
L'usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites abans, a les entitats en què pugui participar XOLÍS D'ADONS. L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

5. Modificació d'aquesta política de privadesa
XOLÍS D'ADONS es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si XOLÍS D'ADONS introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web.
Continua
Categories
Embotits (6)
Patés (1)
Altres (1)
Cerca avançada
 

0 producte(s)