Veure la cistellaRealitza la comandaEl meu compte

Condicions d'ús

1.Ús de la pàgina i acceptació de les condicions d'ús

Les condicions que es detallen a continuació regulen l'ús dels serveis de la botiga on-line de XOLÍS D'ADONS accessible a través de la URL http://botiga.xolisdadons.cat.
A través del web, es facilita l'accés als continguts que XOLÍS D'ADONS posa a disposició dels usuaris. En aquest sentit, XOLÍS D'ADONS posa a disposició dels usuaris un canal de comunicació 24x7 (24 hores al dia, 7 dies a la setmana) que els permet comunicar-se, interactuar i transaccionar a través del web de venta on-line. En les mateixes condicions, XOLÍS D'ADONS posa a disposició dels usuaris un telèfon (619 18 28 19) i correu electrònic (marta@xolisdadons.cat) d'atenció a l'usuari.
Les dades d'identificació de l'empresa gestora del web són les següents:
XOLÍS D'ADONS. C. Únic, s/n - 25556 ADONS (Alta Ribagorça)
XOLÍS D'ADONS es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web, així com els productes oferts i les condicions en què aquests s'ofereixen.
L'accés i utilització del web atribueix la condició d'usuari del web, i pressuposa la prèvia lectura i acceptació per part de l'usuari de les presents condicions d'ús publicades en el portal. Amb l'accés i utilització del web s'entendrà que l'usuari accepta de forma expressa, plena i sense reserves el contingut de totes i cadascuna de les condicions d'ús en la seva versió publicada en el web en el moment de l'accés. Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les condicions d'ús del portal, s'abstindrà d'accedir als seus continguts i fer ús dels seus serveis.

2. Condicions d'accés i ús

2.1. Accés al web i als serveis
El web i els seus serveis són, en general, de lliure accés i no exigeixen la prèvia subscripció o registre de l'usuari. No obstant això, per raons de seguretat i de privadesa, l'accés a algunes àrees només es pot realitzar mitjançant la identificació corresponent, que implica un registre previ de l'usuari.

Les claus d'accés al web que l'usuari registrat tingui assignades tenen caràcter personal i intransferible, i és la seva responsabilitat fer-ne un ús diligent i fer tot allò necessari per tal d'impedir l'accés al portal per part de tercers amb l'ús de les claus d'accés de l'usuari registrat. Així mateix, l'usuari registrat és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció, o ús per part d'un tercer de les seves claus d'accés i de les conseqüències que se'n puguin derivar i de comunicar a XOLÍS D'ADONS el més aviat possible qualsevol d'aquestes circumstàncies.

2.2. Ús correcte del web i dels serveis
1. L'usuari es compromet a utilitzar el web i qualsevol dels serveis accessibles a través d'aquest sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de XOLÍS D'ADONS o que puguin atemptar contra les presents condicions d'ús, la legislació vigent i els usos generalment acceptats. 2. En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'usuari es compromet expressament a abstenir-se de dur a terme qualsevol de les activitats següents: a) Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics de XOLÍS D'ADONS.
b) Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics, així com realitzar actuacions susceptibles de malmetre, interrompre o generar errors en aquests sistemes.
c) Enviar missatges de correu electrònic o SMS de forma massiva o amb finalitats comercials o publicitàries sense el consentiment del destinatari, en els termes i condicions descrits en el punt 2.3.3 següent.
d) Intentar interceptar, llegir, esborrar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris.
e) Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de XOLÍS D'ADONS, o bé extreure'n informació.
f) Intentar augmentar el nivell de privilegis d'un usuari en el sistema.
g) Introduir, per qualsevol mitjà, programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de XOLÍS D'ADONS, d'altres usuaris, de les administracions públiques o de tercers.
h) Suplantar la identitat d'un altre usuari.
i) Incitar o promoure a través del portal o dels serveis accessibles a través el web accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral o a l'ordre públic.
j) Induir o promoure a través del web actuacions o idees discriminatòries per raó de la raça, el sexe, la ideologia, la religió o les creences o de qualsevol altra m ena. k) Incorporar, posar a disposició o permetre l'accés a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l'ordre públic.
l) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial de XOLÍS D'ADONS.
m) Violar la confidencialitat de la informació o vulnerar els secrets empresarials de tercers.
n) Vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en la Constitució, els tractats internacionals i en la resta de legislació.
3. En la utilització dels serveis oferts a través del web, l'usuari es compromet, en general, a abstenir-se d'enviar còpies de missatges a diferents llistes de correu, sense tenir en compte si és un tema apropiat o desitjat pel receptor, i de remetre comunicacions comercials per correu electrònic o mitjans electrònics equivalents a XOLÍS D'ADONS i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
a) Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial.
b) Remetre a una pluralitat de persones qualsevol altre tipus de missatge amb finalitat no comercial que no hagi estat sol·licitat ni consentit prèviament i expressa.
c) Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.
d) Utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través del portal o dels serveis per a la realització de les activitats senyalades en els apartats anteriors.
e) Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de llistes de distribució.
Aquelles persones que tinguin coneixement o rebin missatges no sol·licitats contravenint allò que disposa el present apartat podran comunicar-ho al portal enviant un correu electrònic a marta@xolisdadons.cat.

2.4. Propietat intel·lectual i industrial. Ús correcte dels continguts
1. Tots els continguts del web (inclosos, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat industrial, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de XOLÍS D'ADONS o dels proveïdors de continguts que, en el seu cas, hagin llicenciat o cedit l'explotació d'aquests continguts a XOLÍS D'ADONS. Els esmentats continguts estan adequadament protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entesa com el disseny, l'ordenació i el muntatge del web i dels seus continguts) és propietat exclusiva de XOLÍS D'ADONS i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
2. Tot el software utilitzat en l'ús i el funcionament del portal és propietat de XOLÍS D'ADONS o dels seus proveïdors de serveis i està protegit per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
3. Les marques, rètols, signes distintius o logotips de XOLÍS D'ADONS que apareixen al web són titularitat de XOLÍS D'ADONS o el seu ús li ha estat degudament autoritzat o llicenciat i es troben degudament enregistrats o en procés d'enregistrament.
4. La posada a disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat industrial, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de XOLÍS D'ADONS o dels seus proveïdors que figuren en el web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació en favor de l'usuari diferent de l'ús d'aquests continguts que comporta la utilització legítima del portal.
5. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts del portal de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se d'utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral o l'ordre públic.
6. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del portal, inclosos la reproducció, còpia, venta, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació o modificació dels continguts, sense l'autorització de XOLÍS D'ADONS o del titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, o bé si no està permès legalment o si no es fa esment de l'autoria en tot moment.
7. L'usuari es compromet a no suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives de la reserva de dret de XOLÍS D'ADONS o dels seus proveïdors.
Continua
Categories
Embotits (6)
Patés (1)
Altres (1)
Cerca avançada
 

0 producte(s)